Στην εξώδικο απάντηση της ΔΕΗ προς τους συνδέσμους των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ, τονίζει ότι το 2016 η Επιχείριση απέδωσε μεγαλύτερα ποσά…

Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους θεσμούς για τα ενεργειακά, με τους δανειστές να επιμένουν στην πώληση των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων…

Η μεγάλη διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ο κύριος λόγος για την ταχύτατη περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου. Σταδιακά οι απαιτήσεις σε ενέργεια αυξάνονταν σημαντικά φτάνοντας…