Τη συμπερίληψη στο υφιστάμενο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών για τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην αγορά, σε αντιστοιχία με τις…

Παράταση κατά έναν σχεδόν μήνα έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον mega διαγωνισμό ο οποίος αφορά την προμήθεια τριφασικών μετασχηματιστών διανομής…

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας κατάθεσης εγγυητικών επιστολών προς τον ΔΕΔΔΗΕ έχει υποβάλει στο ΥΠΕΝ ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ). Ο ΠΣΑΦ υπέβαλε το…

Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνουν από τον ΔΕΔΔΗΕ έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής ηλεκτρικής σε όλη την επικράτεια, με την ανάδειξη των αναδόχων στον…

Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις για την εκκίνηση σημαντικών έργων που αφορούν στην αναβάθμιση ηλεκτρικών δικτύων, στην αύξηση της ισχύος τους και σε υπογειοποιήσεις καλωδίων σε σημαντικές…

Η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε τις πρώτες 3 συμβάσεις (από τις συνολικά 4) για την κατασκευή και συντήρηση ισάριθμων…