Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) επενδύει συστηματικά η ROLCO, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών στην Ελλάδα, με τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων των…

Στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, που ευθυγραμμίζεται με τους εθνικούς στόχους για την Ενέργεια και το Κλίμα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Ιωάννης…

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης, επί της εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ, αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα…

Νωρίτερα από τις προθεσμίες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αγορά επιτυγχάνονται οι στόχοι για τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή…

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την…

Την αποθήκευση ενέργειας ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πράσινη μετάβαση ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 6ο…

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ανταποκρινόμενος στις σημερινές προκλήσεις, παραμένει προσηλωμένος στην ουσιαστική συμβολή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε ένα βιώσιμο μέλλον. Ο Όμιλος αναπτύσσεται διαρκώς…