Σε συνέχεια της από 20.12.2023 ανακοίνωσης, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ…

H KRAFT Paints, μέλος του Ομίλου DRUCKFARBEN, πραγματοποίησε σημαντικά βήματα στρατηγικής ανάπτυξης το 2023, τα οποία οδήγησαν σε άνοδο των οικονομικών μεγεθών και έθεσαν τις…

Η Italgas παρουσίασε επίσημα τη νέα ταυτότητα των ελληνικών εταιρειών του ομίλου, οι οποίες πλέον ονομάζονται “Enaon”, η μητρική εταιρεία και “Enaon Eda”, η θυγατρική…

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη των υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων. Μια τεχνολογία ΑΠΕ, πολλά υποσχόμενη, αλλά με αρκετά προβλήματα τεχνικής…

Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μεγάλης κλίμακας στη Γερμανία θα οδηγήσει στη δημιουργία 12 δισ. ευρώ προστιθέμενης οικονομικής αξίας και θα επιταχύνει την…

Η ΔΕΗ και ο Όμιλος Intrakat ανακοινώνουν τη σύναψη δεσμευτικής Συμφωνίας-Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του ομίλου Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη…

Σε νέα χώρα στη Μεσόγειο επεκτείνεται η Energean, καθώς  αποκτά συμμετοχή και τη διαχείριση θαλάσσιων κοιτασμάτων της Chariot Limited στο Μαρόκο. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την…

Η DEME και η FARIA Renewables υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για τη διερεύνηση και από κοινού ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας το μοναδικό δυναμικό…