Το τελευταίο διάστημα τρεις ιδιωτικές εταιρείες ενδιαφέρθηκαν για εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών συνδυασμένου κύκλου, με χρήση φυσικού αερίου ή και ντίζελ, ισχύος 224- 230 MW έκαστος.…