Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύει (Απόφαση ΡΑΕ 938/2020, ΦΕΚ Β’ 2757/7.7.2020): «1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να…

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και κατόπιν της από 03.08.2020 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρίας Silchester International Investors LLP…

Οι Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ιταλίας (TERNA SpA), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD) ανακοινώνουν την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου…

Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία και χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την ανάδειξη αναδόχου, στο έργο της ανακατασκευής και θέσης σε λειτουργία του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης…

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2757/07.07.2020)…

Εξελίξεις δρομολογούνται στη διοικητική πυραμίδα του ΑΔΜΗΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και αναμένεται να αντικατασταθούν. Πρόκειται…

Την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης διασυνοριακών συνδέσεων, στις 22 Ιουνίου 2020, ανακοίνωσε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Όπως αναφέρεται στην ίδια…

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς (target model), θα διεξαχθούν από τις 22 Ιουνίου έως και τις…