Το προϊόν ëv-loan, εντάσσει στο πλαίσιο των «πράσινων» χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει αναπτύξει,  η Τράπεζα Πειραιώς, σταθερή στη δέσμευσή της να συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση…

Για το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, σκούτερ και ποδηλάτων, μίλησε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κωστής Χατζηδάκης, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.…

Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την τεχνική απόφαση σχετικά με τα τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης. Οι…

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου από σχιστόλιθο Whiting Petroleum υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού δικαίου και γίνεται έτσι το πρώτο μεγάλο θύμα…

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπέβαλε προτάσεις τροποποίησης ορισμένων διαδικασιών που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο, υπό το πρίσμα της σχεδιαζόμενης λειτουργίας της…

Στις 16 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η αγορά προθεσμιακών προϊόντων του Ενεργειακού Χρηματιστηρίου καθώς φαίνεται ότι σιγά σιγά επιλύονται τα διαδικαστικά θέματα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος…

Η οικονομία ενός συστήματος αντλίας πρέπει να αξιολογείται από την προοπτική του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC). Αυτή η δομημένη προσέγγιση εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση όλων των…

Νέα συμφωνία αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), με την νορβηγική κρατική εταιρεία Statkraft, συνολικής ισχύος 252 MW, από ηλιακούς σταθμούς στην Ισπανία, υπέγραψε η Solaria Energia y…