Την επιλογή να …κόψουν δρόμο,  παρακάμπτοντας τις αργοκίνητες δημόσιες υπηρεσίες, στοχεύει να δώσει στους επενδυτές έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το…

Ο Κλάδος Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ως Φορέας Αδειοδότησης δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4685/2020, σε…

Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω των θυγατρικών του εταιρειών DAMCO ENERGY και ELICA MEDITERRANEAN INTERCONNECTION, και η Infinity Power, κοινοπραξία μεταξύ της Masdar (Abu Dhabi Future…