Σύμβαση με την Iberdrola για την προμήθεια ανεμογεννητριών, σε μια αιολική φάρμα 95 MW στη Βόρεια Ισπανία, υπέγραψε η Siemens Gamesa Renewable Energy.
Η ισπανική εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών τόνισε πως θα προμηθεύσει 14 ανεμογεννήτριες τύπου SG 6.6-170 και δύο ανεμογεννήτριες SG 5.0-145 για την αιολική φάρμα, η οποία είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του επομένου έτους. Η σύμβαση επίσης περιλαμβάνει μια συμφωνία πενταετούς παροχής υπηρεσιών.