Οι αποτιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας εμφανίζονται πολύ ενδιαφέρουσες για πρώτη φορά εδώ και καιρό, παρά τις συνεχιζόμενες – βραχυπρόθεσμες – μακροοικονομικές απειλές. Τις διαφορές του 2023 σε σχέση με το 2022 όσον αφορά στην ενεργειακή μετάβαση καταγράφει ο Alexander Monk, Portfolio Manager του Global Resource Equities της Schroders.
Το 2022 αποδείχθηκε μια δύσκολη χρονιά για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων να υφίστανται σημαντικές απώλειες. Παρά την αρχική θετική τους ανταπόκριση στις οικονομικές «αναταράξεις», τα μετοχικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης δεν ακολούθησαν αντίθετη πορεία.
Από την άλλη, το 2023 μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα λόγω της αστάθειας και του πολύπλοκου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Στο μάτι του κυκλώνα, βρέθηκαν κυρίως οι εταιρείες που επένδυσαν στην ενεργειακή μετάβαση. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες αυτές φαίνεται πως μακροπρόθεσμα θα γνωρίσουν δυναμική ανάπτυξη και αύξηση των κερδών τους, ωστόσο βραχυπρόθεσμα το περιβάλλον εμφανίζεται αβέβαιο.
Από την άλλη, οι εταιρείες που έχουν πιο εύρωστους ισολογισμούς, ανεμπόδιστη ροή χρήματος, λόγω υψηλής ζήτησης των προϊόντων τους και ευνοϊκές νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις, βρίσκονται σε καλύτερο σημείο. Αυτό γίνεται εμφανές κυρίως στους τομείς της κατασκευής ηλιακών μονάδων και μπαταριών, όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή και ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα.
Οι τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν το 2023
Η αστάθεια στον κλάδο της ενεργειακής μετάβασης αναμένεται πως θα διατηρηθεί βραχυπρόθεσμα, ιδιαίτερα στους τομείς που είτε είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στις κυκλικές οικονομικές δυνάμεις, είτε χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια για να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι πιεστικές χρηματοοικονομικές συνθήκες φαίνεται πως θα επηρεάσουν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενεργειακής μετάβασης, η ανθεκτικότητα των μετοχών αυτών θα μας εκπλήξει.
Παράλληλα, τόσο ο νόμος των ΗΠΑ για τη Μείωση του Πληθωρισμού, όσο και το βιομηχανικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Ανάπτυξη, αναμένεται να παρέχουν εισοδηματική και χρηματοδοτική στήριξη.