Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης του ψηφιακού μετασχηματισμού στη διαχείριση ενέργειας και τον αυτοματισμό, δημοσίευσε την Έκθεση Προόδου Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης των επιχειρήσεων για το 2019, μια ματιά στις διεθνείς τάσεις, τις απειλές και τις ευκαιρίες που επηρεάζουν τα προγράμματα επιχειρηματικής ενέργειας και διαχείρισης του άνθρακα.
Παρ’ όλο που οι εταιρικές ομάδες που είναι υπεύθυνες για αυτές τις πρωτοβουλίες, εξακολουθούν να δυσκολεύονται με τη χρηματοδότηση και τα δεδομένα, η έκθεση δείχνει ότι η πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων έχει θέσει δημόσια στόχους βιωσιμότητας, που προωθούν την υιοθέτηση καινοτόμων στρατηγικών και τεχνολογιών, αλλάζοντας την αντίληψη για την αξία των δράσεων προστασίας από την κλιματική αλλαγή.
Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα από την εταιρία GreenBiz Research, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.  
Εντατικοποίηση, Ανάπτυξη
Όλο και περισσότερες εταιρίες κατανοούν το όφελος της δημόσιας δέσμευσης για την ενέργεια, τον άνθρακα και τη μείωση αποβλήτων, και συμμορφώνονται με τις αλλαγές, με ή χωρίς κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς κανόνες. Περίπου το 60% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων έχουν μοιραστεί τους στόχους τους με τους πελάτες, τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Γύρω στο 9% εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δεσμεύσεις.
Σχετικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι:
  1. Το 28% των εταιριών είναι συγκεκριμένες και φιλόδοξες στους στόχους τους και συμμετέχουν σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως το RE100, και θέτουν επιστημονικούς στόχους για μηδενικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
  2. Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις επιφέρουν την αλλαγή: οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, έχουν περίπου 10% περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν μια δημόσια δέσμευση, από εκείνες που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή.
  3. Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, είτε δραστηριοποιούνται παγκοσμίως είτε τοπικά, θέτουν δημόσιους στόχους πιο συχνά από ότι οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική -65% έναντι 58%.
  4. Οι εταιρίες που έχουν αναλάβει δημόσια δέσμευση έχουν ως προτεραιότητα περιβαλλοντικούς προβληματισμούς (59%), αντί για τις οικονομικές εκτιμήσεις (52%).
  5. Οι εταιρίες που έχουν αναλάβει δημόσια δέσμευση είναι πιο πρόθυμες να εφαρμόσουν προηγμένη τεχνολογία, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, αποθήκευση μπαταρίας και ηλεκτρικά οχήματα.
«Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να αναλάβουν τα ηνία και να καθορίσουν τον ρόλο τους σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον ενέργειας», είπε ο Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της  Schneider Electric. «Το να είσαι ένας παθητικός καταναλωτής είναι ένα ανταγωνιστικό και λειτουργικό μειονέκτημα. Επομένως, ανεξάρτητα από τις κανονιστικές ρυθμίσεις ή εντολές, οι εταιρίες υιοθετούν στρατηγικές για τη μείωση των ρύπων, την αύξηση της απόδοσής τους, δουλεύοντας για τον πλανήτη και τα καθαρά κέρδη τους».
Νέες Ευκαιρίες, Νέα εμπόδια
Η έρευνα επίσης δείχνει ότι οι εταιρίες κοιτάζουν πέρα από τα παραδοσιακά μέτρα διατήρησης της ενέργειας. Οι πρωτοβουλίες για την ενεργειακή απόδοση εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά οι κινήσεις προς τη μείωση του άνθρακα και την αποκέντρωση συνεχίζουν να προκαλούν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το 52% των εταιριών χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 40% έχει συνάψει συμβάσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 34% χρησιμοποιεί πιστοποιητικά ενεργειακών στοιχείων, όπως πιστοποιητικά ανανεώσιμης ενέργειας ή εγγυήσεις προέλευσης, για την αντιμετώπιση του αποτυπώματος του άνθρακα της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζουν και καταναλώνουν (π.χ. πεδίο 2 εκπομπών).
Η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να κάνουν αυτά τα βήματα, αποτελεί ένα πολυετές εμπόδιο. Ωστόσο, η έλλειψη κεφαλαίου μπορεί να μην είναι ένα τόσο σημαντικό εμπόδιο, όπως πολλοί αντιλαμβάνονται.
Οι ερωτηθέντες που διαφώνησαν ότι το τμήμα τους «κατάφερε να εξασφαλίσει το κεφάλαιο για τις πρωτοβουλίες που αφορούν την ενέργεια ή/και τη βιωσιμότητα», επεσήμαναν το περιορισμένο κεφάλαιο ως το  57% των περιπτώσεων. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες που συμφώνησαν με αυτήν τη δήλωση, ανέφεραν ότι η αποδεδειγμένη απόδοση επένδυσης (ROI) και η εκτελεστική ηγεσία είναι αυτά που συμβάλλουν περισσότερο στην επιτυχία. Μόνο το 10% προσδιόρισε το διαθέσιμο κεφάλαιο ως τον κύριο λόγο εγκρίσεων και χρηματοδοτήσεων.  
Επιπλέον, η έλλειψη δεδομένων δε θεωρείται πλέον πρόκληση. Αλλά τα αναξιόπιστα και ελλιπή δεδομένα πιθανόν να αποδίδονται στην πηγή των πληροφοριών και την αναποτελεσματική κατανομή του ROI.
Η έρευνα δείχνει ότι:
  1. Οι εταιρίες συλλέγουν δεδομένα από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές πηγές κατά μέσο όρο.
  2. Οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας είναι οι πιο συνηθισμένοι, που ακολουθούνται από συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Ωστόσο, το 52% των εταιριών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν λογιστικά φύλλα και μόνο το 18% συγκεντρώνει δεδομένα από IoT.
  3. Τα πιο συνηθισμένα εμπόδια στην αποτελεσματική χρήση των δεδομένων είναι τα αναξιόπιστα ή ελλιπή στοιχεία που φτάνουν το 48%, τα ανεπαρκή εργαλεία που φτάνουν το 41% και η έλλειψη εσωτερικής εξειδίκευσης που φτάνει το 40%.
  4. Μόνο το 22% των εταιριών μοιράζονται με τα υπόλοιπα τμήματα όλα τα δεδομένα που αφορούν στην ενέργεια και τη βιωσιμότητα, το 58% μοιράζεται μερικά στοιχεία και το 21% δεν μοιράζεται καθόλου στοιχεία.
  5. Το 90% των επιχειρήσεων που μοιράζονται δεδομένα μεταξύ των τμημάτων, συμφωνούν ότι είναι σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση και είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν ένα διαφορετικό portfolio τεχνολογιών.
«Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των προσπαθειών μας σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση και βιωσιμότητα», δήλωσε ένας από τους ερωτηθέντες της έρευνας, ο Bill Hoenigmann, Global Category Manager του ηγέτη ιατρικής τεχνολογίας BD. «Διαθέτουμε μια διατμηματική ομάδα λειτουργιών, προμηθευτών και επαγγελματιών βιωσιμότητας και έχουμε κοινούς στόχους και ευθύνες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την παρακολούθηση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα».
Η Έκθεση Προόδου Εταιρικής Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης δημιουργήθηκε για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που οι μεγάλες επιχειρήσεις αγοράζουν από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, διαχειρίζονται τη ζήτηση, χρησιμοποιούν δεδομένα και αναπτύσσουν και χρηματοδοτούν προγράμματα επιχειρηματικής απόδοσης και μείωσης του άνθρακα. Τα αποτελέσματα βγήκαν από μια διαδικτυακή έρευνα και τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποίησε η GreenBiz Research.
Οι συμμετέχοντες ήταν 299 επαγγελματίες, υπεύθυνοι για την επίβλεψη των προμηθειών, των λειτουργιών και της βιωσιμότητας, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως εξωτερικούς συνεργάτες. Οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα, αντιπροσωπεύουν επτά κατηγορίες της βιομηχανίας: real estate, εκπαίδευση, οικονομικός και τραπεζικός κλάδος, υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία, βιομηχανίες και μεταφορές, retail, φιλοξενία και τεχνολογία.
Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση, επισκεφθείτε τη σελίδα insights.se.com. Για πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τις καλύτερες πρακτικές για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε τη σελίδα Perspectives ή ακολουθήστε την @SchneiderESS στα social media.