Η Rosneft Oil τόνισε ότι η μέση ημερήσια παραγωγή υδρογονανθράκων αυξήθηκε για το δ΄ τρίμηνο, ενώ η παραγωγή πετρελαίου διύλισης μειώθηκε στη διάρκεια της περιόδου.
Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία δήλωσε πως η μέση παραγωγή υδρογονανθράκων για το δ΄ τρίμηνο, διαμορφώθηκε στα 5,81 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο. Η εταιρεία ωστόσο τόνισε πως η παραγωγή διυλισμένου πετρελαίου μειώθηκε και για το σύνολο της χρήσης και για το δ΄ τρίμηνο.
Για το δ΄ τρίμηνο η εν λόγω παραγωγή διαμορφώθηκε στα 28,3 εκατ. τόνους, υποχωρώντας 5,8% σε τριμηνιαία βάση και 4,1% σε ετήσια βάση. Η συνολική παραγωγή διυλισμένου πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 110,2 εκατ. τόνους για το 2019, χαμηλότερα 4,2% από το 2018.

Πηγή: capital.gr