Η Εταιρεία R Energy 1 ενημερώνει πως ολοκλήρωσε την εξαγορά της Εταιρείας ΦΩΤΟΠΑΛ, η οποία κατέχει Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2 MW.
Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της R Energy 1 και επιβεβαιώνει την ραγδαία αναπτυξιακή της πορεία.
Πλέον η συνολική δυναμική παραγωγής του ομίλου εταιρειών R Energy 1 ΑΕ, ξεπερνά τα 9.3 MW, ενώ τα Φ/Β πάρκα που έχει ο Όμιλος στην κατοχή του αριθμούν τα 30, γεωγραφικά κατανεμημένα σε ολόκληρη την Ελλάδα.