Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ένωσης Βιομηχανιών Ενέργειας και Νερού (BDEW) φια το 2017, οι ανανεώσιμες πηγές παρείχαν φέτος το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας.
Η συμμετοχή της καθαρής ενέργειας από το μίγμα αυξήθηκε από 29% που ήταν το 2016, τάση που αποδίδεται εν μέρει στο ότι η αιολική ενέργεια κατέστη η τρίτη κυριότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνώντας το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια.
Η BDEW αναφέρει ότι το μερίδιο του άνθρακα στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μειώθηκε από 40,3% το 2016 σε 37% το 2017, καθώς έξι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έκλεισαν.
Ωστόσο,η BDEW προειδοποίησε ότι εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν επενδύσουν ουσιαστικά σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλό σε εκπομπές άνθρακα φυσικό αέριο, η σταδιακή κατάργηση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα δημιουργήσει ελλείμματα στη διαθέσιμη ενέργεια το 2023.
Ο Stefan Kapferer, πρόεδρος της BDEW, δήλωσε: «Τα στοιχεία δείχνουν με εντυπωσιακό τρόπο ότι υπάρχει ήδη μια επιταχυνόμενη μετατόπιση της παραγωγής ενέργειας από πηγές ενέργειας με υψηλές εκπομπές άνθρακα σε άλλες με χαμηλές ή με σχεδόν μηδενικές εκπομπές».
«Η βιομηχανία ενέργειας είναι σαφώς σε τροχιά επίτευξης των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα: η βιομηχανία μας είναι σε θέση να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% έως το 2020 σε σύγκριση με το 1990», πρόσθεσε.