Στα 148,75 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Motor Oil το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 17,58% σε ετήσια βάση.
Ταυτόχρονα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ενισχύθηκε κατά 677 εκατ. ευρώ (+18,08%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017, στα 4,42 δισ. ευρώ. Στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 32% περίπου καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,14 %, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ κατά 12% περίπου.
Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 287,023 εκατ. ευρώ έναντι 273,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2017 και για την Εταιρία σε 242,731 εκατ. έναντι 246,967 αντίστοιχα.
Στο δεύτερο τρίμηνο, ο όμιλος σημείωσε αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 11% στα 159 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 85 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 64,6 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, ενώ το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου ο τζίρος ανήλθε στα 2,37 δις ευρώ έναντι 1,9 δις ευρώ αντίστοιχα το 2017.