Την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός (1) αιολικού πάρκου, συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW, ευρισκόμενου στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, ανακοίνωσε η Motor Oil.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Teforto Holdings Limited, 100% θυγατρική του ομίλου Motor Oil, η οποία απέκτησε τις μετοχές της εταιρίας Αιολικό Πάρκο Κελλας A.E.
Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Motor Oil για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς, μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος αιολικού πάρκου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στις ΑΠΕ θα ξεπερνάει τα 100 MW.