Στην 57η θέση ανάμεσα σε 114 χώρες κατατάσσεται η Ελλάδα από την McKinsey, σχετικά με τον δείκτη ενεργειακής μετάβασης, ο οποίος αξιολογεί πόση πρόοδο έχει σημειώσει η κάθε οικονομία στο να γίνει περισσότερο βιώσιμη.
Στους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα έλαβε τις εξής βαθμολογίες:
34η στην ενεργειακή πρόσβαση και ασφάλεια,
57η στην οικονομική ανάπτυξη,
58η στην περιβαλλοντική αειφορία,
97η στη διακυβέρνηση,
51η στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη συμμετοχή των καταναλωτών,
53η στις υποδομές και το επιχειρηματικό περιβάλλον,
40η στις επενδύσεις,
94η στο ρυθμιστικό πλαίσιο και την πολιτική δέσμευση,
88η στη δομή του ενεργειακού συστήματος.