Έμφαση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δίνει η Intrakat, με την προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό της αιολικών πάρκων ισχύος 500 MW και παράλληλα καταγράφει ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Η νέα διοίκησή της, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, προέβη σε ανάλυση των αναγκών για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματός της και όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση «έχει σκοπό να προχωρήσει μέχρι το τέλος του έτους στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας».
Η προαναφερόμενη διατύπωση παραπέμπει σε αύξηση κεφαλαίου και ενώ, σύμφωνα πάντα με την οικονομική έκθεση 6μήνου, για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ ισχύος 100MW έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και συγκεκριμένα η λήψη ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των έργων που θα ενισχύσουν ανάλογα το EBITDA και τη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.
Ειδικότερα, στον τομέα των η Intrakat διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 1 GW και σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,8 GW.
Η περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη 11 αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.
Από την παραπάνω συνολική ισχύ, Αιολικό Πάρκο ισχύος 15MW εντός του α’ εξαμήνου του 2022 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά, έλαβε βεβαίωση λειτουργικής ετοιμότητας και έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Αύγουστο 2022.
Επίσης Αιολικά Πάρκα ισχύος 83 MW έχουν εξασφαλίσει τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και βρίσκονται σε φάση κατασκευής που αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως το α’ εξάμηνο του 2024.
Εντός του Σεπτεμβρίου 2022, στο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 20 έτη, προστέθηκε ένα ακόμη Αιολικό πάρκο ισχύος 32MW το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία το 2025, ενώ όπως προαναφέραμε η Intrakat προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων ισχύος  500 MW. Τα ειδικότερα στοιχεία της εξαγοράς αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Αναφορικά με την κατασκευαστική δραστηριότητα στις 30.06.2022, το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat ανερχόταν σε 495,4 εκατ. πλέον 759 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει και αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.
Όπως σημειώνεται από τη διοίκηση η ενίσχυση του ανεκτέλεστου και η έναρξη στο αμέσως επόμενο διάστημα των μεγάλων έργων που ανέλαβε στη διάρκεια του τρέχοντος έτος, τα οποία έχουν υψηλό περιθώριο κέρδους, αναμένεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.
«Η Intrakat έχει τη δυνατότητα μέσα στα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει στους κλάδους δραστηριότητάς της στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο κ. Εξάρχου και συμπλήρωσε:
«Με τη δύναμη, την τεχνογνωσία, τους πόρους και με την πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη των μετόχων, που έχω την πεποίθηση ότι θα τους πείσουμε να παράσχουν όταν απαιτηθεί, πιστεύω ότι ο Όμιλος θα εισέλθει σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης.
Στρατηγικά επενδύουμε στις κατασκευές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, την ανάπτυξη ακινήτων και τον τομέα περιβάλλοντος ως κύριους πυλώνες αξίας για τον Όμιλο. Ήδη, στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα έτη, βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ με στόχο την πλήρη ανάπτυξη ώριμου χαρτοφυλακίου 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές του οποίου θα αρχίσουν εντός του 2023.
Επιπλέον, στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν μεγάλα έργα που ανέλαβε η εταιρεία στη διάρκεια του τρέχοντος έτους με υψηλό περιθώριο κέρδους, τα οποία προσδοκούμε ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του επόμενου έτους.
Η νέα διοίκηση συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ανάλυση του συνόλου των αναγκών του Ομίλου, υπό το φως του περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα και διεθνώς, με στόχο να καταλήξει και να παρουσιάσει σύντομα τα σχέδιά της προκειμένου να υποστηριχθεί ουσιαστικά το φιλόδοξο αναπτυξιακό πλάνο που εκπονεί για τον Όμιλο».

Γράφει η Τέτη Ηγουμενίδη – Πηγή: naftemporiki.gr