Νέο επενδυτικό πρόγραμμα για την παραγωγή 150 MW από ηλιακούς σταθμούς προγραμματίζει ο όμιλος IBERDROLA στη χώρα της Πορτογαλίας, μετά και την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που διεξάχθηκαν στην χώρα την τελευταία δεκαετία.
Συγκεκριμένα, οι ηλιακοί σταθμοί αφορούν τις περιοχές Algarve και Tajo Valley, μετά και την ολοκλήρωσης της δημόσιας ανταγωνιστικής διαδικασίας που προηγήθηκε και υλοποιήθηκε από το πορτογαλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Γεωλογίας.
Υπεύθυνος φορέας για την διοργάνωση του διαγωνισμού ήταν η Operador do Mercado Iberico de Energia (OMIP).
Αναφορικά με την προσθήκη της νέας ηλιακής δυναμικότητας που θα αναβαθμίσει το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, ο πρόεδρος της Iberdrola, Ignacio Galan σχολίασε τα εξής: «Αυτά τα νέα έργα συνιστούν απόδειξη για την δέσμευση της Iberdrola στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ένα τρόπο για να συμβάλει στη μετάβαση προς μια απανθρακοποιημένη Ευρώπη».