Η VaasaETT ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την παροχή ενημερωμένων και πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις που διαμορφώνονται στις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Προηγήθηκε πρόσκληση της ΡΑΕ το Μάϊο για υποβολή προσφοράς από την εταιρεία VaasaETT, ώστε να της ανατεθεί απευθείας η εκπόνηση μελέτης με θέμα «Επισκόπηση των βασικών σημείων αναφοράς, τάσεων, δυναμικών και άλλων πληροφοριών για τις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε».
Η μελέτη, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάλυση μετρικών για την περιγραφή των αγορών λιανικής ενέργειας στην ΕΕ, του ανταγωνισμού, των προσφερόμενων χρεώσεων, καθώς και των ρυθμιστικών και πολιτικών μέτρων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κρίσης.
Η VaasaETT είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, με γραφεία σε Φινλαδία και Ελλάδα, με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων για θέματα που αφορούν τις αγορές ενέργειας διεθνώς. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργειακές εταιρείες, κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές και ενώσεις καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.
Η εταιρεία εκπονεί από το 2009 και δημοσιοποιεί σε μηνιαία βάση το δείκτη HEPI (Household Energy Price Index). Σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Αυστρίας και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας της Ουγγαρίας, παρέχει επικαιροποιημένα δεδομένα και υψηλού επιπέδου ανάλυση για την κατάταξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε 33 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αναλυτικότερα, για το HEPI δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα project της εταιρείας μπορείτε να βρείτε εδώ.