Στην προμήθεια και εμπορία ρεύματος εισέρχεται ο όμιλος των οικογενειών Μποζατζίδη-Μητσιολίδη. Συγκεκριμένα, ο όμιλος που διαθέτει ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΑΠΕ και των γεωργικών μηχανημάτων υπέβαλε την περασμένη Παρασκευή 7 Ιουνίου, αίτηση στη ΡΑΑΕΥ για άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της νεοσύστατης εταιρείας «Ήλεκτρον Πάροχος Ενέργειας». Η άδεια προμήθειας θα είναι συνολικής ισχύος 200 MW με διάρκεια για 20 έτη και με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.
Η «Ήλεκτρον»
Η «Ήλεκτρον Πάροχος Ενέργειας Α.Ε.» συστάθηκε στις 27 Μαρτίου 2024 με σκοπό τις υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, αιολικούς σταθμούς, ΣΗΘΥΑ, υπηρεσίες αποθήκευσης, αλλά και εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 600.000 ευρώ, το 96% του οποίου ελέγχεται από την Green Line Energy Α.Ε. (Μποζατζίδης-Μητσιολίδου Α.Ε.) και το υπόλοιπο 4% από μέλη των δύο οικογενειών. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Μητσιολίδης ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, ο Χριστόδουλος Μποζατζίδης ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και ως μέλη οι Ηρακλής Μποζατζίδης και Μαρία Μητσιολίδου.
Οι δύο πυλώνες
Ο ισχυρός όμιλος των δύο οικογενειών διαθέτει δύο κεντρικούς πυλώνες. Αφενός είναι ο πυλώνας της Agrogroup, που με βασικό βραχίονα την Agrotech S.A. (Μποζατζίδης-Μητσιολίδης Α.Ε.), δραστηριοποιείται στον χώρο των γεωργικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους από το 1984, κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά.
Οι εγκαταστάσεις του ομίλου βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου στην Θεσσαλονίκη όπου στεγάζονται σε κτίριο 5000 τ.μ., με σύγχρονο, τριώροφο σύστημα αποθήκευσης, καθώς και στην Ορεστιάδα Έβρου. Ο όμιλος έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και την Κύπρο των μηχανημάτων και ανταλλακτικών γνωστών κατασκευαστών.
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα, για τη χρήση του 2022, η Agrotech είχε συνολικές πωλήσεις ύψους 82,99 εκατ. ευρώ, με τα προ φόρων κέρδη να ανέρχονται στα 10,07 εκατ. ευρώ.
Ο δεύτερος κεντρικός πυλώνας είναι η Green Line Energy (Μποζατζίδης-Μητσιολίδου Α.Ε.) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα, στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και εργοστασίων παραγωγής βιοαερίου.
Όπως αναφέρεται σχετικά «στόχος της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της, ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο της, καθώς και η εμπορία υψηλής ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών για τους πελάτες της», κάτι που το έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό μεγεθύνοντας το αποτύπωμά της στην αγορά των ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία για τη χρήση του 2022, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 109,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 84,13% σε σχέση με το 2021. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη εμφανίζονται αυξημένα κατά 63,19% φτάνοντας τα 23,43 εκατ. ευρώ έναντι 14,36 εκατ. ευρώ του 2021. Ακόμη τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 21,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71,43%, ως απόρροια της αύξησης των πωλήσεων, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.
«Πράσινη» δυναμική
Είναι χαρακτηριστικό της δυναμικής του ομίλου ότι μόνο τους τελευταίους μήνες έχει αποκτήσει νέες σημαντικές άδειες και βεβαιώσεις παραγωγού για έργα ΑΠΕ. Για παράδειγμα, τον περασμένο Μάρτιο η Green Line Energy μέσω θυγατρικών εταιρικών σχημάτων με την επωνυμία «Πράσινη Ηλιακή Ενέργεια» έλαβε τρεις άδειες αποθήκευσης με έργα συνολικής ισχύος 294 MW.
Η Green Line Energy ελέγχει ένα δίκτυο άνω των 35 θυγατρικών εταιρειών καθεμιά των οποίων διαθέτει ένα ή περισσότερα έργα ΑΠΕ. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2023 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 99,6% της εταιρείας K Group Energy A.E. που μετονομάσθηκε σε Ενεργειακή Παρμενίων Α.Ε. με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την θέση της στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
Έχοντας λοιπόν έναν ιδιαίτερα ισχυρό βραχίονα παραγωγής «πράσινης» ενέργειας, ήταν θέμα χρόνου ο όμιλος να εισέλθει και στο πεδίο της προμήθειας ρεύματος. Κάτι που αναμφίβολα συνιστά κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Γράφει ο Σταύρος Γριμάνης – Πηγή: newmoney.gr