Η Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) ανακοίνωσε την υπογραφή δανειακής σύμβασης, ύψους 420 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), έχοντας ως στόχο την υποστήριξη έργων έρευνας και ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν από την FCA μεταξύ 2018 και 2020.
Η επένδυση της FCA περιλαμβάνει διαφορετικούς βασικούς στόχους, όπως λύσεις τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, αλλά και τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης, ανέφερε σχετική ανακοίνωσε της FCA.
Επιπλέον, οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης θα είναι προσανατολισμένες στην εφαρμογή τεχνολογιών συνδεσιμότητας με στόχο την προσφορά τηλεματικών υπηρεσιών στη σειρά προϊόντων της FCA, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τα έργα περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν στις παραγωγικές διαδικασίες.