Σε ευνοϊκή θέση βρίσκεται η Ελλάδα, ενόψει του φετινού χειμώνα, σε ότι αφορά το ενεργειακό της σύστημα, σύμφωνα με ανάλυση του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Ηλεκτρικού Δικτύου, ENTSO-E, ο οποίος εξετάζει τα διάφορα σενάρια για το φετινό χειμώνα και την επάρκεια ισχύος στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος κατά τον φετινό χειμώνα είναι εξασφαλισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό φυσιολογικές συνθήκες.
Σε περίπτωση έντονου ψύχους, όπου ενδέχεται να επικρατήσουν θερμοκρασίες 10 βαθμούς κάτω από το φυσιολογικό όριο, σε συνδυασμό με απρόβλεπτες απώλειες ισχύος και χαμηλή παραγωγή ΑΠΕ, θα υπάρξει πρόβλημα στο Βέλγιο και την Γαλλία, τον Ιανουάριο. Ως εκ τούτου, αυτές οι χώρες θα χρειαστεί να βασιστούν σε εισαγωγές ενέργειας και πιθανώς να υποχρεωθούν να καταφύγουν στη λήψη έκτακτων μέτρων.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, στην έκθεση αναφέρεται ότι θα διαθέτει επάρκεια ισχύος ακόμα και υπό τις δυσμενέστερες των συνθηκών, χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε εισαγωγές ενέργειας, για τις περισσότερες εβδομάδες του επερχόμενου χειμώνα.
Σε κάθε περίπτωση, η πιο κρίσιμη περίοδος θεωρείται ότι θα είναι στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου, καθώς και τον Ιανουάριο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ζήτηση στη χώρα μας είναι επαρκής ώστε να μη χρειαστεί περιορισμός της παραγωγής ΑΠΕ εξαιτίας πλεονάσματος προσφοράς.