Τη λειτουργία της δεύτερης φάσης των 245 MW του φωτοβολταϊκού πάρκου «Roadrunner» στην Κομητεία Upton του Τέξας ξεκίνησε η Enel Green Power. Το συνολικό έργο με δυναμικότητα 497 MW είναι το μεγαλύτερο λειτουργικό φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τέξας και το μεγαλύτερο της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η ομάδα μηχανολογικού σχεδιασμού και κατασκευής της εταιρείας μας ολοκλήρωσε ένα έργο μνημειώδους κλίμακας σε χρόνο ρεκόρ, παρά τις τρέχουσες προκλήσεις», δήλωσε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, επικεφαλής της Enel Green Power για τη Βόρεια Αμερική«Η Enel Green Power έχει καθιερωθεί σταθερά ως ηγέτης στη μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλιακής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική, και με ένα χαρτοφυλάκιο που πλέον ανέρχεται σε πάνω από 6 GW ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· η στρατηγική μας για σταθερή ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τον Καναδά συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό».
Το Roadrunner θα πουλήσει την ενέργειά του μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΡΑ) ισχύος 65 MW με τη Mondelēz International και ισχύος 70 MW με την The Clorox Company.
Η συμφωνία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συνεργασία της Mondelēz International στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιτρέπει στον παγκόσμιο ηγέτη των μικρογευμάτων να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στον στόχο της να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές CO₂ από την παραγωγή κατά 15% έως το 2020.
Η σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την The Clorox Company αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του 100% στόχου ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ και στον Καναδά και αναμένεται να βοηθήσει την Clorox να επιταχύνει την επίτευξη του στόχου της το 2021, τέσσερα χρόνια πριν από τον αρχικό προγραμματισμό της εταιρείας.
Οι 1,2 εκατομμύρια διφασικοί φωτοβολταϊκοί συλλέκτες του πάρκου θα είναι σε θέση να παράγουν περίπου 1,2 TWh ετησίως, αποφεύγοντας την εκπομπή περισσότερων από 792.000 τόνων CO₂ ετησίως.
Άλλα κατασκευαστικά έργα της Enel Green Power στις ΗΠΑ και στον Καναδά είναι το έργο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας Lily 181 MW στο Τέξας, το αιολικό έργο 236,5 MW White Cloud στο Μιζούριτο αιολικό έργο Aurora 299 MW στη Βόρεια Ντακότα και η επέκταση κατά 199 MW του αιολικού πάρκου Cimarron Bend στο Κάνσας.