Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταφορών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», το οποίο διαθέτει πάνω από 5 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά έργα υποδομών μεταφορών.
Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), δηλαδή του δικτύου σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών, λιμένων και χερσαίων οδών που συνδέει την Ευρώπη. Τα έργα θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% έως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επιλέξιμα θα είναι επίσης έργα που ενισχύουν τις λωρίδες αλληλεγγύης, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.
Η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Διαθέτουμε πάνω από 5 δισ. ευρώ για έργα που θα αυξήσουν τη βιωσιμότητα του συνολικού μας δικτύου μεταφορών. Δεδομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η πρόσκληση θα στηρίξει επίσης έργα για τον εκσυγχρονισμό των σημείων διέλευσης των συνόρων, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας κατά μήκος των λωρίδων αλληλεγγύης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ουκρανίας».
Οι σημερινοί δύσκολοι καιροί ανέδειξαν περαιτέρω τη σημασία της ύπαρξης ενός αποτελεσματικού, απρόσκοπτου και καλά συνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου υποδομών. Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου συστήματος πολυτροπικών μεταφορών τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα.
Στόχος είναι ένα οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σιδηροδρομικό δίκτυο, η βελτίωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των υποδομών στους θαλάσσιους λιμένες, η ισορροπημένη διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και η αύξηση της αυτοματοποίησης και της διαλειτουργικότητας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών.
ΕΕ: €292 εκατ. για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων σε 23 κράτη-μέλη
Παράλληλα, η Κομισιόν επέλεξε 24 έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ με στόχο τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Συνολικά, θα λάβουν από την ΕΕ επιχορηγήσεις ύψους περίπου 292 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ.
Η Επίτροπος Μεταφορών, κα. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Επενδύοντας 292 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσουμε περίπου 5.700 σημεία φόρτισης που θα βρίσκονται σε σχεδόν 1.400 σταθμούς φόρτισης, καθώς και περίπου 57 σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ, μέσα στην επόμενη τριετία. Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την ανάγκη να αυξηθεί η εεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ, τα έργα θα συμβάλουν στην απεξάρτηση του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών από τα ορυκτά καύσιμα.»
Τα έργα που επιλέχθηκαν σήμερα θα επιταχύνουν τη δημιουργία του ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού με υδρογόνο που είναι απαραίτητες για την ευρεία χρήση των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Ο μηχανισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων συνδυάζει τις επιχορηγήσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την αύξηση του αντικτύπου των επενδύσεων.