Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, εξασφάλισε δύο 15ετείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) στη δημοπρασία της Βραζιλίας A-4 2022, για την πώληση της καθαρής ενέργειας που παράγεται από τα 93MW εκ των 124MW της συνολικής ισχύος ενός νέου αιολικού έργου.
Το αιολικό έργο βρίσκεται στην πολιτεία Paraíba και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2025. Με τα νέα αυτά PPAs, η EDPR έχει πλέον εξασφαλίσει δυναμικότητα 2,2GW στη Νότια Αμερική, ενώ διαθέτει συνολική εξασφαλισμένη δυναμικότητα της  τάξεως των 9,8GW για την περίοδο 2021-25.
Η επιτυχία της EDPR ενισχύει το προφίλ χαμηλού κινδύνου και τη στρατηγική ανάπτυξής της, που βασίζεται στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών έργων με μακροπρόθεσμη προοπτική, προωθώντας την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές.