Η EDP Renewables συνεχίζει να υλοποιεί το επιχειρηματικό της σχέδιο 2023-2026 με στόχο να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης μέσω της επιτάχυνσης των επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι ακαθάριστες επενδύσεις της EDPR ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 80% των εξόδων κεφαλαίου της να επενδύεται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη της EDPR με προσθήκες ισχύος 1,7 GW σε ετήσια βάση και 5 GW ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό κατασκευή από τον Μάρτιο, διαφοροποιημένες μεταξύ γεωγραφικών περιοχών και τεχνολογιών.
Την ίδια περίοδο, η εταιρεία απέκτησε επιτυχώς 1 δισ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου για τη μερική χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου που στοχεύει σε περίπου 17 GW προσθηκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2026.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, τα EBITDA ανήλθαν σε 448 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με σημαντική συμβολή στην Ευρώπη (+21%), τη Βόρεια Αμερική (+14%), τη Νότια Αμερική (+63%) και την Ασία-Ειρηνικό (+63%). Τα καθαρά κέρδη της EDPR παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 65 εκατ. ευρώ, με την αύξηση του EBITDA να αντισταθμίζεται από τα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Τα έσοδα ανήλθαν σε 706 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 11% και τη βελτίωση της μέσης τιμής πώλησης, χάρη στη θετική δυναμική της αγοράς που υποστηρίχθηκε από νέα PPAs (Power Purchase Agreement), την ανανέωση των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου (μεγαλύτερες ημερομηνίες λήξης για τα τρέχοντα συμβόλαια) και την επικαιροποίηση των ρυθμών πληθωρισμού.
Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 19%, με τον αντίκτυπο από τους φόρους αυτόματης επιστροφής (clawback) στην Πολωνία και τη Ρουμανία να καταγράφεται στο λειτουργικό κόστος και στα υψηλότερα έξοδα, με το εργατικό δυναμικό να ακολουθεί την αύξηση αυτή σε ποσοστό άνω του 10%.
Το χρέος της EDP Renewables μειώθηκε κατά 135 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά αυξήθηκε κατά 0,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αύξηση των επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στις τέσσερις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία – Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και Ευρώπη.
Η EDPR ανακοίνωσε πρόσφατα το πρόγραμμα Scrip Dividend, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους μετόχους όσον αφορά το εισόδημα. Οι μετοχές της EDPR θα μετατραπούν σε ex-rights στις 9 Μαΐου και οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της λήψης νέων bonus μετοχών (1 bonus μετοχή ανά 75 δικαιώματα ενσωμάτωσης), της λήψης ποσού 0,265 ευρώ ανά δικαίωμα ενσωμάτωσης ή ενός συνδυασμού και των δύο επιλογών στις 26 Μαΐου 2023.