Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) θα χορηγήσει δάνειο ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ στο αιολικό πάρκο Kitka, στην περιοχή του Κοσόβου, το οποίο είναι μέλος του τουρκικού ενεργειακού ομίλου “Guris”.
Στην σχετική ανακοίνωση προστίθεται, επίσης, ότι, «το Κόσοβο, το οποίο βασίζεται στην ενέργεια του στον άνθρακα, θα επωφεληθεί από την καθαρότερη, πιο αξιόπιστη ενέργεια από το πρώτο αιολικό πάρκο της χώρας».
Η επένδυση αυτή, σύμφωνα με την ΕBRD, «αποτελεί ορόσημο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε μια χώρα όπου η έλλειψη αξιόπιστης πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη. Περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια θα συμβάλει στην αντιμετώπιση τόσο της πρόκλησης διακοπών ρεύματος, όσο και της ρύπανσης που προκαλεί ο λιγνίτης που τροφοδοτεί τις δύο κύριες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Κοσόβου».