Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2016 με νέες εντολές προς τις τράπεζες, με τις οποίες θα εξοφληθούν 1.530 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.191,87€ (70% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).