Καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται ενόψει της περιόδου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, η ΕΕ λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών πυρόσβεσης και την προστασία των κοινοτήτων, μέσω της προληπτικής τοποθέτησης πυροσβεστών και της συγκρότησης ενός στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Πρώτον, 556 πυροσβέστες από 12 χώρες θα τοποθετηθούν προληπτικά φέτος το καλοκαίρι, με στρατηγικό τρόπο, σε καίριας σημασίας περιοχές της Ευρώπης, όπως στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ώστε να είναι έτοιμοι να συνδράμουν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το προορατικό αυτό μέτρο ενισχύει την ετοιμότητα της Ευρώπης όσον αφορά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και τον περιορισμό των καταστροφικών επιπτώσεών τους στη ζωή, τις κατοικίες και το περιβάλλον, και καταδεικνύει τη δύναμη της αλληλεγγύης της ΕΕ στην αντιμετώπιση κρίσεων του είδους αυτού. 
Δεύτερον, η ΕΕ έχει επίσης συγκροτήσει ειδικό στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών rescEU για το φετινό καλοκαίρι, ο οποίος αποτελείται από 28 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα που σταθμεύουν σε 10 κράτη μέλη.
Ειδικότερα, ο στόλος θα περιλαμβάνει:
  1. τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους, δύο ελαφρά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από την Ελλάδα,
  2. δύο αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους από την Κροατία,
  3. δύο αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Ιταλία,
  4. δύο αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους από την Ισπανία,
  5. τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία,
  6. τέσσερα ελαφρά αεροσκάφη από τη Σουηδία,
  7. δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Πορτογαλία,
  8. δύο ελικόπτερα από την Τσεχία,
  9. δύο ελαφρά αεροσκάφη από την Κύπρο,
  10. δύο ελαφρά αεροσκάφη από τη Γερμανία.
Η Επιτροπή έχει επίσης διαθέσει συνολικά 600 εκατ. ευρώ για να διευκολύνει την αγορά 12 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών στο μέλλον, τα οποία θα κατανεμηθούν σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, αρκετά ελικόπτερα θα χρηματοδοτηθούν επίσης στο μέλλον από την ΕΕ για την ενίσχυση του εναέριου πυροσβεστικού στόλου της ΕΕ.
Η προληπτική τοποθέτηση πυροσβεστών και η απόκτηση πρόσθετων πυροσβεστικών αεροσκαφών υπογραμμίζουν τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά της να αντιδρά αποτελεσματικά στις δασικές πυρκαγιές, ιδίως κατά τους επόμενους θερινούς μήνες.
Ιστορικό
Η ΕΕ εξασφαλίζει συντονισμένη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την προετοιμασία για αυτές, όταν οι πυρκαγιές υπερβαίνουν τις εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης. Όταν η κλίμακα της δασικής πυρκαγιάς υπερβαίνει τις ικανότητες αντιμετώπισης μιας χώρας, η χώρα αυτή μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Μόλις ενεργοποιηθεί, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ συντονίζει και χρηματοδοτεί τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και δέκα κράτη που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Μολδαβία και Ουκρανία) μέσω αυθόρμητων προσφορών.
Επίσης, η ΕΕ έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας ώστε να διαθέτει κρίσιμο αριθμό άμεσα διαθέσιμων ικανοτήτων πολιτικής προστασίας και να έχει δυνατότητα ισχυρότερης και συνεκτικής συλλογικής αντιμετώπισης. Στόχος της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας είναι να καταστήσει δυνατή την ταχύτερη, καλύτερα συντονισμένη και αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αντίδραση σε ανθρωπογενείς καταστροφές και φυσικούς κινδύνους. Συγκεντρώνει πόρους από 27 κράτη μέλη και συμμετέχοντα κράτη, έτοιμους να αναλάβουν δράση ταχύτατα σε μια πληγείσα περιοχή.
Σε περίπτωση που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης απαιτεί επιπλέον βοήθεια διάσωσης, παρεμβαίνει το πυροσβεστικό απόθεμα του rescEU το οποίο παρέχει επιπλέον ικανότητες για την αντιμετώπιση καταστροφών στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, αεροσκαφών διακομιδής ασθενών και απόθεμα ιατρικών ειδών και κινητών νοσοκομείων που μπορούν να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Το rescEU λειτουργεί με την παροχή στα κράτη μέλη επιχορηγήσεων για την αγορά ικανοτήτων, και η τελική απόφαση για τη χρησιμοποίησή τους λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επίσης, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών παρακολουθεί την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών με τη στήριξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, ενώ η υπηρεσία δορυφορικής χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης Copernicus της ΕΕ συμπληρώνει τις επιχειρήσεις με λεπτομερείς πληροφορίες από το διάστημα.