Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των παραδόσεών της, σε δύσκολα και απαιτητικά έργα, η CSolarSteel ολοκλήρωσε το προηγούμενο διάστημα, την προμήθεια βάσεων ενός φωτοβολταϊκου σταθμού για λογαριασμό της κατασκευαστικής εταιρείας ENTEC CONTRACTORS A.E., στις εγκαταστάσεις Ελληνικού Διυλιστηρίου.
Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σ’ ένα περιβάλλον ιδιαιτέρως απαιτητικό, λόγω του παραθαλάσσιου και έντονα οξειδωτικού περιβάλλοντος, αλλά και πολύπλοκο λόγω των υψηλών ανεμοπιέσεων στην περιοχή. Αφού μελετήθηκαν οι ιδιαιτερότητες του εν λόγω έργου, αναπτύχθηκε μια επί μέτρω λύση, η οποία ακολούθως πιστοποιήθηκε στατικά.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και αντίστοιχες συνεργασίες με μεγάλους ελληνικούς και πολυεθνικούς ομίλους, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης ποιότητας – τιμής του παραγόμενου προϊόντος της CSolarSteel.