Συνεχίζοντας τη στρατηγική ενδυνάμωσης της παραγωγικής δυναμικότητάς της, η C Solar Steel ανακοινώνει την παραγγελία δυο επιπλέον υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής, οι οποίες θα εγκατασταθούν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Kamaridis Global Wire S.A στη Θήβα. 
Με την ενσωμάτωση αυτών των υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής, εντός του ερχόμενου τριμήνου, στις υφιστάμενες δυο γραμμές παραγωγής, θα επιτευχθεί ο διπλασιασμός της παραγωγικής δυναμικής του εργοστασίου από τα 500MW σε 1.000MW το έτος.
Η απόκτηση των νέων αυτών γραμμών παραγωγής δεν είναι τυχαία, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας παροχής στους πελάτες, μιας βάσης στήριξης:
  1. υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών, 
  2. που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριμένων έργων (tailor-made) και
  3. που συνοδεύεται πάντοτε με εξατομικευμένη στατική μελέτη επί μέτρω για το εκάστοτε έργο.
Βασική προτεραιότητα της C Solar Steel, είναι να βρίσκεται πάντα κοντά στους κατασκευαστές και στους εγκαταστάτες των Φωτοβολταϊκών πάρκων με νέες δυνατότητες και προτάσεις, καθώς και μέσα από συνεχή έρευνα και επένδυση στο R&D με στόχο την εξέλιξη των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.