Με διάφορα μέσα όπως νέες παραγγελίες πλοίων και πιλοτικά προγράμματα εναλλακτικών καυσίμων, προσπαθεί ο κλάδος της κρουαζιέρας να γίνει περισσότερο «πράσινος», σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA).
Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία του Βιβλίου Παραγγελιών του 2023 δείχνουν ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν τις επενδύσεις σε νέα πλοία, με 44 νέα κρουαζιερόπλοια υπό κατασκευή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανεβάζοντας σε 62 δισεκατομμύρια δολάρια τις επενδύσεις των εταιρειών από το 2019. Από αυτά τα νέα πλοία, τα 25 θα είναι με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) και τα 7 είτε έτοιμα για χρήση μεθανόλης κατά την παράδοση είτε με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης, αντιπροσωπεύοντας μια επένδυση σε νέες τεχνολογίες κινητήρων που θα επιταχύνουν τη θαλάσσια μετάβαση προς ένα μέλλον καυσίμων χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
Μεταξύ των παραδειγμάτων προόδου που αναφέρονται στην Έκθεση περιλαμβάνεται και ο αριθμός των πιλοτικών προγραμμάτων εναλλακτικών καυσίμων και δοκιμών που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε κρουαζιερόπλοια. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός πλοίων που θα πλέουν ή θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια τους τα επόμενα πέντε χρόνια, είτε θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα είτε θα μπορούν να ενσωματώνουν καύσιμα μηδενικού άνθρακα όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα. Η Έκθεση της CLIA του 2023 παρουσιάζει, επίσης, άλλες σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες κρουαζιέρας για τη μείωση των εκπομπών κατά τον ελλιμενισμό τους και εν πλω, όπως τα συστήματα ηλεκτροδότησης από την ξηρά, τα οποία επιτρέπουν στα κρουαζιερόπλοια να σβήνουν τους κινητήρες για σημαντική μείωση των εκπομπών, ενώ βρίσκονται στο λιμάνι.
Όλο και περισσότερες εταιρείες κρουαζιέρας διαφοροποιούν τις ενεργειακές τους λύσεις, περιλαμβάνοντας κινητήρες πολλαπλών καυσίμων, δοκιμάζοντας τεχνολογίες κυψελών καυσίμων, αιολική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας σταθερών πανιών solid sail), καθώς και φωτοβολταϊκές λύσεις και αποθήκευση μπαταριών για εξοικονόμηση ενέργειας. Συστήματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται τώρα σε 171 πλοία μελών της CLIA, που αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου στόλου, ενώ έχει προγραμματιστεί να προστεθούν πολλά ακόμα.
Παράλληλα, οι εταιρείες κρουαζιέρας αναζητούν την ευελιξία στα καύσιμα, επενδύοντας σήμερα σε τεχνολογίες πρόωσης με δυνατότητες μετατροπής στο μέλλον – με 32 πιλοτικά έργα και συνεργατικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη με παραγωγούς βιώσιμων καυσίμων και εταιρείες κινητήρων.
Η διαθεσιμότητα βιώσιμων καυσίμων πλοίων παραμένει απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και υπογραμμίζει την ανάγκη οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες για να επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων, ώστε να είναι ασφαλή, βιώσιμα και διαθέσιμα προς χρήση, υπογραμμίζει η CLIA.

Πηγή: moneyreview.gr