Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17% ανακοίνωσε η Cenergy Holdings S.A. για το α’ εξάμηνο του έτους, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) εμφάνισε αύξηση 14%.
Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι οι ζημιές της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκ. ευρώ κατά το 1o εξάμηνο του 2017.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση:
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 451 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 358 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους βελτιωμένους όγκους πωλήσεων και την εκτέλεση αρκετών ενεργειακών έργων κατά τη διάρκεια του 2018.
Συνέπεια των ανωτέρω, καθώς και λόγω του βελτιωμένου μείγματος έργων έναντι του 1ου εξαμήνου του 2017, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (a-EBITDA) ανήλθαν σε 27,9 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (1ο εξάμηνο 2017: 24,5 εκ. ευρώ).
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (a-EBIT) 16,3 εκ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2017: 13,5 εκ. ευρώ).
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 2,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017.Οι ζημιές της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2017.
Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε 453 εκ. ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων υπό εκτέλεση και του προγραμματισμένου επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου της Fulgor.
Επιχειρησιακά
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 εκτελέστηκαν αρκετά σημαντικά ενεργειακά έργα:
  1. Οι σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. (στο εξής “Σωληνουργεία Κορίνθου”) ένωσαν την Ασία με την Ευρώπη μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού TANAP.
  2. Η Σωληνουργεία Κορίνθου άρχισε την παράδοση 125.027 μετρικών τόνων σωλήνων χάλυβα HFW 26″ για τον αγωγό Cactus II, συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ., για λογαριασμό θυγατρικής της Plains All American Pipeline LP.
  3. Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. (στο εξής “Ελληνικά Καλώδια”) και η θυγατρική της Fulgor Α.Ε. (στο εξής “Fulgor”) άρχισαν την εκτέλεση σύμβασης αξίας περίπου 70 εκ. ευρώ με την Dredging International NV, μέλος του Ομίλου DEME, για την προμήθεια συστημάτων υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, τα οποία προορίζονται για τη προγραμματισμένη διασύνδεση υποθαλάσσιων αιολικών πάρκων στο κομμάτι της Βόρειας Θάλασσας που ανήκει στο Βέλγιο με το χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην περιοχή Zeebrugge (έργο “MOG”).
  4. Η Ελληνικά Καλώδια σημείωσε πρόοδο στην εγκατάσταση σημαντικών υποθαλάσσιων καλωδιακών συνδέσεων στη Βόρεια Ευρώπη και ολοκλήρωσε την παράδοση καλωδίων για τη διασύνδεση ενός υποθαλάσσιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ανάθεση νέων ενεργειακών έργων:
  1. Η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε σύμβαση με την TechnipFMC για την παραγωγή και προμήθεια των σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish της Energean στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό το έργο θεωρείται μείζονος σημασίας καθώς αποτελεί το πρώτο υποθαλάσσιο έργο μεγάλου βάθους που ανατίθεται στη Σωληνουργεία Κορίνθου”.
  2. Η ένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. – Fulgor Α.Ε. ανέλαβε ένα έργο “με το κλειδί στο χέρι” για τη δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αξίας περίπου 40 εκ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες αναθέσεις σημαντικών έργων υψηλής τάσης, καθώς ορισμένα έργα αναβλήθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
  3. Η TenneT ανέθεσε στην Ελληνικά Καλώδια δύο συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τα έργα Hollandse Kust (zuid) Alpha και Beta Sea Cable στη ζώνη αιολικών πάρκων της Ολλανδίας (HKZWFZ) – κοινοπραξία με τη Van Oord. Η αξία των συμβάσεων της Ελληνικά Καλώδια ανέρχεται περίπου σε 105 εκ. ευρώ. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 140 εκ. ευρώ για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός εκ των δύο υποβρύχιων καλωδίων για τη σύνδεση της Κρήτης με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας στην Πελοπόννησο, καθώς και όλων των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των υποβρύχιων καλωδίων με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από την πλευρά της Πελοποννήσου. O ΑΔΜΗΕ ανέθεσε επίσης στην Ελληνικά Καλώδια σύμβαση αξίας περίπου 41 εκ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων χερσαίων καλωδίων για τη σύνδεση των δύο υποβρύχιων καλωδίων με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της Κρήτης.
Επί του παρόντος, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών της Cenergy Holdings ανέρχεται σε 690 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικά νέα έργα που ανατέθηκαν τους τελευταίους μήνες. Εκκρεμούν ακόμα πολλοί άλλοι διαγωνισμοί και η Εταιρία αναμένει την ανάθεση περισσότερων νέων έργων κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2018.
Τάσεις της αγοράς:
  1. Σημειώθηκε δυναμικότερη από το αναμενόμενο αύξηση ενεργειακών έργων και έργων τηλεπικοινωνιών στις ευρωπαϊκές αγορές. Η αυξανόμενη ζήτηση αποτυπώθηκε στη θετική εξέλιξη των τιμών.
  2. Ενδείξεις βελτίωσης στον κλάδο των προϊόντων καλωδίων (commodities business) στην Ευρώπη, μετά την επιβράδυνση των τελευταίων 18 μηνών.
  3. Αβεβαιότητα στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας για δασμούς anti-dumping μεταξύ των ΗΠΑ, της Ελλάδας και άλλων πέντε χωρών, καθώς και λόγω των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει της διαδικασίας “Section 232” (του νόμου για την προώθηση του εμπορίου του 1962) σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου. Εντούτοις, έχουν ήδη αναληφθεί μέτρα και πρωτοβουλίες για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστική και οικονομική θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου και να μετριαστούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις.
Η Cenergy Holdings και οι εταιρίες της είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τις βελτιούμενες συνθήκες της αγοράς στον τομέα της ενέργειας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης τους ανάμεσα στις πρωτοπόρες σε τεχνολογία εταιρείες στον τομέα των λύσεων μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων. Χάρη στις πρόσφατες επενδύσεις, το στρατηγικό πρόγραμμα ανάληψης νέων υποθαλάσσιων έργων εξελίσσεται όπως αναμενόταν.