Ολοκληρώθηκε ο πρώτος μεσοπρόθεσμος διαγωνισμός για την κοινή αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ, με προσφορές συνολικού όγκου 97,4 bcm, ποσότητα που ανταποκρίνεται στη ζήτηση των…

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 69 και 88 του ν. 4001/2011 θέτει σε…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση των μέτρων μείωσης της ζήτησης αερίου. Αυτή η σύσταση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από…

Ένα βήμα πιο κοντά φαίνεται να έρχεται η διενέργεια διερευνητικής γεώτρησης για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα θαλάσσια μπλοκ νότια και…

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου διαπραγματεύονται κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε τον Μάιο του 2021, με παράγοντες…

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την εκφόρτωση του πρώτου φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο FSRU Αλεξανδρούπολης. Η διαδικασία, μπορείτε να τη δείτε…