Την έλλειψη εργαλείων και μεθοδολογίας για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος οργανισμών στις χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό…

Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Υποδομών, η οποία κοινοποιείται σε σχετιζόμενες Ανεξάρτητες Αρχές και στην…

Με την υπογραφή του υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Γιώργο Σταθάκη, δημοσιεύθηκε ο νέος οργανισμός του ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νέο οργανισμό, το Υπουργείο…

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στη σύσκεψη του Σαββάτου στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου με θέμα την "Αποχέτευση και τον Βιολογικό", με αργούς ρυθμούς προχωράει το σχέδιο διαχείρισιης…

Στην Ημερίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) με θέμα το «Εθνικό Μητρώο Παραγωγών, ο ρόλος και οι υποχρεώσεις…

Μια γενετικά τροποποιημένη έκδοση του ζυμομύκητα της γνωστής μαγιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της ρύπανσης βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον. Ομάδα επτά επιστημόνων από…