Η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας από τον ήλιο, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι έτοιμη να κατασκευαστεί στα νότια της Αυστραλίας, μετά την έγκριση των σχετικών…

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που έλαβε χώρα στις 28 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Γάλακτος ΕΒΟΛ,…

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ένωσης Βιομηχανιών Ενέργειας και Νερού (BDEW) φια το 2017, οι ανανεώσιμες πηγές παρείχαν φέτος το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας…