Η Air Liquide υπέγραψε Μνημόνιο Συμφωνίας με την Equinor και τους συνεργάτες της (Shell και Total) που αφορά τη συνεργασία τους στο Northern Lights, ένα έργο Συλλογής και Αποθήκευσης CO². Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην τελειοποίηση της τεχνολογίας αποθήκευσης άνθρακα στα παράκτια ύδατα της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας, με σημαντικές πιθανότητες να αποτελέσει την πρώτη παγκοσμίως εγκατάσταση αποθήκευσης που θα συλλέγει CO₂ από βιομηχανικές πηγές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πλαίσιο του μνημονίου, τα εμπλεκόμενα μέρη θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας στην ανάπτυξη τεχνολογίας Συλλογής και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCS), η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την υγροποίηση και τη μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα σε μια υπεράκτια φυσική δεξαμενή.
Η πρωτοβουλία αυτή απεικονίζει τη δέσμευση της Air Liquide να συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισής της, η Air Liquide όχι μόνο λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της έντασης άνθρακα από τις δραστηριότητές της, αλλά επιπλέον, συνεργάζεται ενεργά με τους πελάτες της προς μια βιώσιμη βιομηχανία και συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η Air Liquide αναπτύσσει και προσφέρει μια σειρά από τεχνικές λύσεις για τη βιομηχανία και τις μεταφορές, όπως η λύση καύσης με οξυγόνο, το υδρογόνο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με βάση την ηλεκτρόλυση ή το βιομεθάνιο.
Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, η τεχνολογία CCS αποτελεί έναν από τα μέσα δράσης για τη μείωση του άνθρακα στη βιομηχανία, έχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου εκπομπών CO₂ με τη χρήση τεχνολογιών που είναι ήδη διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές.
Ο François Jackow, Αντιπρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Air Liquide, υπεύθυνος για τις βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, δήλωσε: «Είμαστε ευτυχείς που αποτελούμε μέρος αυτής της καινοτόμου πρωτοβουλίας. Η βιομηχανία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και αλυσίδων αξίας για τη μετάβαση σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσέγγισής της για την κλιματική αλλαγή, η Air Liquide έχει δεσμευτεί να προωθήσει λύσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα».