Από τις αρχές του 2018, η Air Liquide έχει θέσει σε λειτουργία τρεις νέες μονάδες παραγωγής βιομεθανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τις νέες αυτές μονάδες, η παραγωγική της ικανότητα σε βιομεθάνιο έχει διπλασιαστεί στα 60 MW, που ισοδυναμεί με 500 GWh για ένα ολόκληρο έτος παραγωγής.
Ο Όμιλος έχει αποφασίσει επενδύσεις περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ στην παραγωγή βιομεθανίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα, διαθέτει παγκοσμίως 10 μονάδες καθαρισμού βιοαερίου, όπου διαχωρίζονται τα συστατικά του βιοαερίου παράγοντας βιομεθάνιο, που εγχέεται στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Οι τρεις νέες μονάδες παραγωγής βιομεθανίου βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (Walnut, Mississippi), στη Γαλλία (Cestas, κοντά στο Bordeaux) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Northwick, κοντά στο Birmingham).
Η καινούρια μονάδα παραγωγής βιομεθανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων NEML (Northeast Mississippi Landfill). Είναι η πρώτη μεγάλη μονάδα που κατασκευάστηκε από την Air Liquide στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθαρίζει το βιοαέριο που προκύπτει από την επεξεργασία οικιακών αποβλήτων και το μετατρέπει σε βιομεθάνιο.
Στην Ευρώπη, οι μονάδες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του βιοαερίου που προκύπτει από γεωργικά απόβλητα και τη μετατροπή του σε βιομεθάνιο. Ένα μέρος του παραγόμενου βιομεθανίου εφοδιάζει φορτηγά που κινούνται με φυσικό αέριο bio-NGV (Natural Gas for Vehicles), ένα καθαρό καύσιμο μη ορυκτής προέλευσης χωρίς εκπομπές λεπτών σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα.
Η Air Liquide έχει αναπτύξει τεχνολογίες και διαθέτει τεχνογνωσία, που επεκτείνονται σε όλες τις εφαρμογές προστιθέμενης αξίας του βιομεθανίου: επεξεργασία του βιοαερίου σε βιομεθάνιο, έγχυση στο δίκτυο φυσικού αερίου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, υγροποίηση, διανομή για στόλους βιώσιμης μετακίνησης με bio-NGV.
Ο François Darchis, Αντιπρόεδρος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Air Liquide και υπεύθυνος για θέματα Καινοτομίας, σχολίασε: «Η λειτουργία των νέων αυτών μονάδων παραγωγής βιομεθανίου, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, είναι ενδεικτική της ισχυρής ανάπτυξης που εμφανίζουν οι νέες αγορές που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση. Με τις τεχνολογίες καθαρισμού και αξιοποίησης του βιοαερίου που έχουν αναπτυχθεί και πατενταριστεί από την Air Liquide, το βιοαέριο που προκύπτει από τα απόβλητα μετατρέπεται σε βιομεθάνιο. Με τον τρόπο αυτή, η Air Liquide συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα».