Νέα πρόσκληση ύψους 100 εκατ. ευρώ για μεγάλα έργα ύδρευσης μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημος», για τη χρηματοδότηση Περιφερειών, Δήμων και των σχετικών φορέων της αυτοδιοίκησης προκηρύσσουν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας.
Στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Δικαίωμα υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης έχουν φορείς που εξυπηρετούν τουλάχιστον 30.000 υδρόμετρα.