Ολοκληρώθηκε, χθες, 18 Δεκεμβρίου 2018 η μεταβίβαση του 10% των μετοχών της«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)» από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ΑΤΗΕΧ)» στο «Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)». Το ΧΑΚ αποτελεί πλέον τον 6ο μέτοχο της ΕΧΕ Α.Ε.
Σε συνέχεια της παραπάνω μεταβίβασης η μετοχική σύνθεση της ΕΧΕ Α.Ε. διαμορφώνεται ως ακολούθως:
  1. ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. 22%
  2. ATHEX 21%
  3. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 20%
  4. EBRD 20%
  5. ΧΑΚ 10%
  6. ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 7%