Σε υψηλά επίπεδα αλλά σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο στην προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στα 582,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 697,41 ευρώ σήμερα.
Η ζήτηση στο ελληνικό σύστημα καλύπτεται αύριο κατά 44,2% από μονάδες φυσικού αερίου, 19,7% από λιγνίτη, 18,3% από ανανεώσιμες πηγές και κατά 6,7% από εισαγωγές.

Πηγή: euro2day.gr