Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «net –metering» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG – IPA Ελλάδας Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Πρεσπών.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ποιοτικών δημοτικών υπηρεσιών (ύδρευση, δημόσιος φωτισμός) με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 448.000€ ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Πρεσπών είναι 274.000€. Οι δράσεις στις Πρέσπες αφορούν την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων αυτοπαραγωγής σε επιλεγμένα αντλιοστάσια του Δήμου καθώς και την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα μικρότερης κατανάλωσης που θα περιορίζουν την φωτορύπανση και τις επιπτώσεις της στους ανθρώπους και την άγρια ζωή.
Το πρόγραμμά «net metering» είναι πρωτοποριακό διότι θα μελετήσει την επίπτωση του δημοτικού φωτισμού στα χωριά των Πρεσπών στην άγρια ζωή αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό της ΕΠΠ ενώ όλα τα φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν θα είναι πιστοποιημένα συμβατά με τα πρότυπα σκοτεινών ουρανών.

Γράφει η Θωμαή Αδάμου – Πηγή: www.ert.gr