Σύμβαση κάλυψης εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως €17,5 εκατ. υπέγραψε, χθες Πέμπτη, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.
Το ομολογιακό δάνειο θα καλύψει κατά 90% η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και κατά 10% η NBG Malta Ltd, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Το Ομολογιακό είναι συμπληρωματικό του δανείου ύψους έως € 85 εκατ. που η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και αφορά στη χρηματοδότηση 18 έργων ΑΠΕ (αιολικά και υδροηλεκτρικά) συνολικής ισχύος 87ΜW. Από τα έργα αυτά, 12 είναι παλαιά και ανακατασκευάζονται εξαρχής και τα υπόλοιπα 6 είναι νέα έργα.
Η ανωτέρω χρηματοδότηση προωθεί την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου της ΔΕΗ με σκοπό την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, o Όμιλος ΔΕΗ στο τέλος του 2019 θα έχει αυξήσει κατά 37% την εγκατεστημένη ισχύ του σε ΑΠΕ.