Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες, αποφασίστηκε η διεύρυνση του θεσμού του net metering σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα η τροπολογία αναφέρει:
«Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του ΥΠΕΝ, με την τροπολογία επιδιώκεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) στο πνεύμα των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια, με τις οποίες ενισχύεται ο ρόλος των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον καθίστανται ενεργοί καταναλωτές και αυτοπαραγωγοί και μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια.
Ειδικότερα, με την τροπολογία επιδιώκεται η διεύρυνση του ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, δηλαδή και σε αυτές που δεν περιλαμβάνονται μέχρι τώρα, όπως είναι η γεωθερμία, η ηλιοθερμία κ.λπ.
Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων αυτών θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.
Συνεπώς με την τροπολογία, επιδιώκεται η διεύρυνση του ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς μέχρι τώρα στον θεσμό του netmetering περιλαμβάνονται μόνο οι τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών και των μικρών ανεμογεννητριών».

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της τροπολογίας εδώ