Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 1,98 ΜW με χρήση βιοαερίου στο Κιλκίς, προχώρησε με απόφασή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Όπως αναφέρεται, το βιοαέριο θα παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών οργανικών αποβλήτων.
Τα απόβλητα προέρχονται από παραγωγούς της περιοχής, με τους οποίους ο φορέας του έργου έχει συνάψει ενεργές συμβάσεις διάθεσης – παραχώρησης. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης θα είναι 162.000 tn/έτος.
Το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται σε μια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 1,98 MW και θα τροφοδοτεί το δίκτυο μεταφοράς της ΔΕΗ. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδεθεί με γραμμή Μ.Τ. 20 kV σε Υποσταθμό 150 kV/M.T, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).