Το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) προχώρησε στην έγκριση της μίας από τις εκκρεμείς άδειες για την επένδυση εξόρυξης και κατεργασίας χρυσού στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.
Η υπουργική απόφαση αφορά την έγκριση του προσαρτήματος 5 σχετικά με την τεχνική μελέτη του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο.
Το υπουργείο υποχρεώθηκε να προχωρήσει στην έγκριση, καθώς προηγήθηκε προσφυγή που δικαιώνει την εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (η προσφυγή έγινε μετά την απόρριψη το 2016 από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σκουρλέτη της συγκεκριμένης τεχνικής μελέτης για την μονάδα μεταλλουργίας του Μαντέμ Λάκκου).
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αρκεί για να οδηγήσει στην επαναλειτουργία της μονάδας εμπλουτισμού στις Σκουριές, καθώς η έγκριση του προσαρτήματος 5 αφορά το εργοστάσιο μεταλλουργίας στον Μαντέμ Λάκκο που προβλέπεται να λειτουργήσει μετά το 2020.
Σε αυτό θα καταλήγει, μεταξύ άλλων, το συμπύκνωμα από τις Σκουριές όπου όμως, μονάδα εμπλουτισμού δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί επειδή απουσιάζουν άδειες ρουτίνας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και η μετατόπιση των αρχαιοτήτων.