ΥΠΕΝ: Ενέκρινε έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 128,774 MW της GREENTOPΣε έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό & Φωτοβολταϊκό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ & ΦΒΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 128,774 MW, καθώς και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στις θέσεις ΠΕΡΑΣΜΑ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ-ΔΑΟΥΤΛΗ & ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ-ΠΥΡΑΜΙΣ, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, ιδιοκτησίας της GREENTOP ΕΙΡΗΝΙΚΟ Α.Ε, προχώρησε με σημερινή του απόφαση του Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού και Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), αποτελούμενου από τα εξής επιμέρους έργα:
⇒ Αιολικό Πάρκο (Α/Π), ισχύος 96MW, στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ – ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ – ΔΑΟΥΤΛΗ», Δ. Παιονίας, Π.Ε Κιλκίς.
⇒ Αιολικό Πάρκο (Α/Π), ισχύος 15MW, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ & ΠΥΡΑΜΙΣ», Δ. Παιονίας, Π.Ε Κιλκίς.
⇒ Φωτοβολταϊκό Πάρκο (Φ/Β), ισχύος 17,774MW, στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ – ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ – ΔΑΟΥΤΛΗ», Δ. Παιονίας, Ν. Κιλκίς.
⇒ Τα συνοδά σε αυτά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης 400kV, δικτύου μέσης/υψηλής τάσης & οικίσκων) και δικτύου οδοποιίας.