Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής στη Ζάκυνθο, έγινε επειδή δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί ο παλαιός ΧΥΤΑ στην περιοχή Σκοπός της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γενικής γραμματείας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων του ΥΠΕΝ, ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί από το τέλος του 2017. Για να υπάρχει αποκατάσταση, ωστόσο, πρέπει να υπάρξει πρώτα έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Η κατάθεση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έγινε προ διετίας από το ΦΟΔΣΑ Ιόνιων Νήσων. Υπήρξαν όμως σημαντικές παρατηρήσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στη λύση που πρότεινε ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, ενώ παράλληλα τέθηκε και ζήτημα αν τελικά η αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι η Αποκεντρωμένη ή η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τελικά, η Αποκεντρωμένη αποδέχθηκε ένα πλαίσιο λύσης, με επιφύλαξη, εν αναμονή της οριστικής λύσης. Για να συνταχθεί η πρόταση οριστικής λύσης, έπρεπε να αναθέσει ο ΦΟΔΣΑ δύο μελέτες, μια γεωτεχνική και μια για την επικαιροποίηση της ΜΠΕ, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν ανατεθεί.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δια της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει συντονιστικό ρόλο και όχι εκτελεστικό στα παραπάνω.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στη Ζάκυνθο, την τελευταία πενταετία, υπάρχει διαχείριση αποβλήτων στο χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει βοηθήσει και με μεταφορές αποβλήτων σε γειτονικούς αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα με την εναπόθεση των αποβλήτων.
Σημειώνεται πως στο χώρο του σημερινού ΧΥΤΑ έχει ξεκινήσει, μετά από συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργο κατασκευής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων από τις αρχές του 2022, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2024.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τη διαχείριση των αποβλήτων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος ή πιθανότητα επιβολής προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να αναλαμβάνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του το συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων, ώστε να αποτρέπονται τα παραπάνω.