Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε, με χθεσινή του απόφαση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο «ΔΙΑΓΕΙΑ», στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τη δ’ φάση της ηλεκτρικής διασύνδεση των Κυκλάδων με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Γενικά στοιχεία του έργου
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση (στα 150 kV) του Υποσταθμού (Υ/Σ-GIS) Λαυρίου με τον αδειοδοτημένο Υ/Σ GIS Νάξου, μέσω των νήσων Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας. Το έργο περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 150 kV συνολικού μήκους 353 km περίπου και υπόγεια καλώδια 150 kV συνολικού μήκους 19,5 km περίπου, από το GIS Λαυρίου έως τον νέο Υ/Σ GIS Νάξου, καθώς και τους νέους Υποσταθμούς των νήσων Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας.
Το έργο στο σύνολό του, αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
 1. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Αττικής στο Λαύριο, απλού κυκλώματος και μήκους 1.047m περίπου.
 2. Υποβρύχιο τμήμα Γ.Μ. 150kV Λαυρίου – Σερίφου, απλού κυκλώματος και μήκους 109,3km περίπου.
 3. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Σερίφου, διπλού κυκλώματος και μήκους 1.540m περίπου.
 4. Κατασκευή νέου Υ/Σ (GIS) νήσου Σερίφου.
 5. Υποβρύχιο τμήμα Γ.Μ. 150kV Σερίφου – Μήλου, απλού κυκλώματος και μήκους 46,7km περίπου.
 6. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Β. Μήλου, απλού κυκλώματος και μήκους 7.500m περίπου.
 7. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Μήλου.
 8. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Ν. Μήλου, απλού κυκλώματος και μήκους 6.650m περίπου. Σελίδα 6 από 31
 9. Υποβρύχιο τμήμα Γ.Μ. 150kV Μήλου-Φολεγάνδρου, απλού κυκλώματος και μήκους 55,2km περίπου.
 10. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου, διπλού κυκλώματος και μήκους 2.039m περίπου.
 11. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Φολεγάνδρου.
 12. Υποβρύχιο τμήμα Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου – Θήρας, απλού κυκλώματος και μήκους 59,9km περίπου.
 13. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Θήρας, διπλού κυκλώματος και μήκους 750m περίπου.
 14. Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Θήρας.
 15. Υποβρύχιο τμήμα Γ.Μ. 150kV Θήρας – Νάξου, απλού κυκλώματος και μήκους 82,1 km περίπου.
 16. Υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Νάξου, απλού κυκλώματος και μήκους 530m περίπου.
Ειδικότερα, από τον υφιστάμενο ΚΥΤ Λαυρίου εκκινεί νέα υπόγεια Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV μήκους 1047 m περίπου έως τη θέση προσαιγιάλωσης σε χώρο όμορο του ΑΗΣ Λαυρίου. Η όδευση ως τη θέση προσαιγιάλωσης θα εκτελεστεί επί κοινόχρηστης οδού ή χώρων που θα παραχωρηθούν από τον ΑΗΣ Λαυρίου.
Ακολούθως προβλέπεται υποβρύχια Γ.Μ. 150kV μήκους 109,3km περίπου που κινείται νότια από το Λαύριο και καταλήγει στη θέση προσαιγιάλωσης «Κυκλάδι», στον όρμο Τσιλιπάκη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου Σερίφου.
Στη Σέριφο, εγκαθίσταται υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV, μήκους 1.540m περίπου, από τη θέση προσαιγιάλωσης «Κυκλάδι», έως το νέο Υ/Σ GIS Σερίφου. Ακολουθεί υποβρύχια Γ.Μ. 150kV μήκους 46,7km που κινείται νότια από τη Σέριφο και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Αγ. Κωνσταντίνος» στην Β. Μήλο.
Στη Βόρεια Μήλο, εγκαθίσταται υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος και μήκους 7.500m περίπου, από τη θέση προσαιγιάλωσης «Αγ. Κωνσταντίνος», έως το νέο Υ/Σ GIS Μήλου. Η όδευση των καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριωμένων οδών.
Επιπρόσθετα, θα εγκατασταθεί υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV στη Νότια Μήλο, απλού κυκλώματος και μήκους 6.650m περίπου, από το νέο Υ/Σ GIS Μήλου έως τη θέση προσαιγιάλωσης στην περιοχή «Προβατά». Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί υποβρύχια Γ.Μ. 150kV, μήκους 55,2km, που θα κινείται ανατολικά από τη Μήλο και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Λιβάδι» Φολέγανδρου, στα νοτιοανατολικά του νησιού.
Στη Φολέγανδρο, θα εγκατασταθεί υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV, διπλού κυκλώματος και μήκους 2039m περίπου, από τη θέση προσαιγιάλωσης «Λιβάδι», έως το νέο Υ/Σ GIS Φολεγάνδρου. Ακολουθεί υποβρύχια Γ.Μ. 150kV μήκους 59,9km περίπου που κινείται νοτιοανατολικά από τη Φολέγανδρο και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Μονόλιθος» Θήρας, στις ανατολικές ακτές του νησιού.
Στη Θήρα θα εγκατασταθεί υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV, διπλού κυκλώματος και μήκους 750m περίπου από τη θέση προσαιγιάλωσης «Μονόλιθος», έως τη θέση το νέο Υ/Σ GIS Θήρας. Ακολουθεί υποβρύχια Γ.Μ. 150kV μήκους 82,1 km περίπου που κινείται βόρεια από τη Θήρα και καταλήγει έως τη θέση προσαιγιάλωσης «Στελλίδας» Νάξου, στις δυτικές ακτές του νησιού.
Στη Νάξο, θα εγκατασταθεί υπόγειο τμήμα Γ.Μ. 150kV Νάξου, απλού κυκλώματος και μήκους 530m περίπου από τη θέση προσαιγιάλωσης πλησίον της «Στελλίδας», έως τον Υ/Σ Νάξου.
Τέλος, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων νέων υποσταθμών 150/20kV στις νήσους Σέριφο, Μήλο, Φολέγανδρο και Θήρα, οι οποίοι θα είναι κλειστού τύπου, τεχνολογίας GIS (Gas Insulated Substation) και θα συνδεθούν με το Σύστημα Μεταφοράς 150kV αποκλειστικά μέσω υποβρυχίων-υπόγειων καλωδίων.
Σε όλες τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, η όδευση των υπόγειων καλωδίων θα εκτελεστεί επί χώρου εντός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, δημόσιων, δημοτικών ή αγροτικών ή απαλλοτριωμένων οδών.
Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας, λόγω της χρήσης πετρελαίου στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής, με παράλληλη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
Επίσης, θα συντελέσει θετικά στην ανάπτυξη των νησιών, αφού η εν λόγω διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα διασφαλίσει την ευστάθεια του συστήματος μεταφοράς.
Συνεπώς θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, με θετικές επιδράσεις για την τοπική και περιφερειακή οικονομία, αλλά και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, με σημαντικές θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό περιβάλλον
Το έργο προβλέπεται τόσο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ με το ΕΣΜΗΕ των ετών 2017-2026, για το οποίο έχει εγκριθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όσο και στα ΔΠΑ των ετών 2018-2027 και 2019-2028.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).